me, kdg
Kim de Groot is a design researcher with an MA in new media. She is part of the lectoraat Communication in a digital age and teaches new media at the Willem de Kooning academy Kim's research deals with the inverted relation between image and reality. Moving from representation to the performative, from the visual to the infrastructural, images are no longer created to represent a reality but to manage it. Kim examines images as informational objects and traces the relations between image, event and media.

KdG

Virtueel Platform

Virtueel Platform websiteFor 4 months I worked at Virtueel Platform, centre for e-culture based in Amsterdam. I joined their team as an intern and was responsible for the Conference Programme & the formation of the Lab's for the conference Cultuur 2.0. http://www.virtueelplatform.nl/#1399

Cultuur 2.0 researched the impact on Art & Culture of all developments one could include in the black box Web 2.0. Cultuur 2.0 was a challenge, a 2-day international conference & Lab designed to introduce a web 2.0 mindset into the creative processes and strategies of cultural & art institutions and artists . Departing from the web 2.0 ideology, the conference aimed to capture both a theoretical as well as a visual and practical viewpoint on Cultuur 2.0.

http://www.cultuur2punt0.nlKdG

Project Grey

newspaper puzzlenewspaper puzzle

A short update on Project Grey, a research project on de Vergrijzing of MV and me, Kim de Groot.

After a meeting today our goal is getting more clear. We are looking for ways to deal with and work with knowledge of elder people in general. More specifically we want to offer elder people the advantages of digital communication structures without bringing them to a screen per se. Instead of assuming elder people would benefit from using a computer we have decided to turn this around and think of ways in which other people could benefit from elder people, as great archives of stories and knowledge. Why search for information on Google, search for stories and find out who could tell you more!KdG

Project Grey

Project Grey is een onderzoeksproject naar de vergrijzing. Wij (ontwerpduo MV en Kim de Groot) willen graag onze visuele en strategische kwaliteiten als ontwerpers inzetten voor het vergrijzingsvraagstuk. In 2030 is ongeveer 24% van onze bevolking, 70 jaar of ouder. Deze groep heeft zorg en aandacht nodig. Het ziet er naar uit dat hier straks een tekort aan is. Wat is hierin de rol van de ontwerper? Hoe kunnen ontwerpers oplossingen bieden voor het tekort in zorg en aandacht?KdG

DEAF '07 Connected archives meeting

Connected Archives, presentation
A report by Kim de Groot.

Presentations were in the following order:
David Garcia, The Tactical Media Files
Nadia Palliser, ISEA
Michiel van der Haagen, CultureBase
Wolfgang Strauss and Gabrielle Blome, Netzspannung.org
Sandra Fauconnier, V2_
Alain Depocas, Daniel Langlois Foundation
Wendy Jo Coones, Oliver Grau, Database of Virtual Art / MediaArtHistoriesArchive

Moderator: Eric Kluitenberg (NL), theorist, writer and organizer, De Balie
http://www.debalie.nl
The Tactical Media Files

David Garcia (NL)
http://www.next5minutes.orgKdG

As we Speak, final work Piet Zwart institute

Lecture FactoryLecture Factory

In 2005 I graduated from the Piet Zwart Institute with a project called As we speak. It is a work based on programming and presented systems of response in realtime situations. My research focussed on the program of traditional knowledge sharing and the relation between the analog and the digital.
It was the particular program of the lecture I wanted to examine, test, and undermine. I was interested in the possibility of programming a gathering of people. For this experiment I wrote performative texts and performed them with different people. At the final show I presented my research in a performance with the computer and designed a physical input/output system for processing text.

Lecture FactoryKdG

research for As We Speak project

research for spatial setupresearch for spatial setup

Text experimentsText experimentsKdG

Exponentieel ontwerpen

Exponentieel ontwerpenExponentieel ontwerpen

In 2003 heb ik een manifest gescheven genaamd Exponentieel ontwerpen. Exponentieel ontwerpen is een manifest over de werkwijze van de ontwerper. Een werkwijze die gebaseerd is op een techniek van RE & PRODUKTIE. Het is geschreven vanuit mijn overtuiging dat ontwerpen een continu proces is en buiten de opdracht structuur kan bestaan. Een proces van verzamelen, analyseren, reproduceren en toe-eigenen van theoretisch en beeldmateriaal. Het archief als kennisvorm maar vooral als fysieke plek staat centraal in mijn scriptie als nieuwe werkplek voor ontwerpers. Ik omschrijf het fysieke werkarchief als verbindende factor tussen ontwerpers, werk en bronnenmateriaal. Een archief dat aanzet tot een constante groei van werk waardoor een collectief oevre ontstaat.
Volgens het open source principe van 'release early release often' kan een ontwerp worden afgeleverd dat in staat is te worden opgenomen door een andere ontwerper of discipline. Een ontwerp dat niet alleen een eigen verhaal vertelt maar zich ook altijd verhoudt tot een maatschappelijk vraagstuk, zich bewust is van haar context.Syndicate content