me, kdg
Kim de Groot is a design researcher with an MA in new media. She is part of the lectoraat Communication in a digital age and teaches new media at the Willem de Kooning academy Kim's research deals with the inverted relation between image and reality. Moving from representation to the performative, from the visual to the infrastructural, images are no longer created to represent a reality but to manage it. Kim examines images as informational objects and traces the relations between image, event and media.

Op zoek naar de media, objecten, situaties, plekken, netwerken die onze hedendaagse realiteit vormen.

KdG

Myths, between the imaginary, the real and beyond.

Hyves begrenzingen en (on)mogelijkheden:
hyves grenshyves grenshyves grens
hyves en wouter bos
Wouter Bos on Hyves, kloof tussen burger en politiek? (by Kim)

Myths is een cultureel, maatschappelijk onderzoeksproject waarin ik probeer te duiden hoe tastbare en abstracte fundamenten van de westerse maatschappij zoals bijvoorbeeld architectuur en democratie, vertrouwen, vriendschap of persoonlijkheid onder invloed staan van de digitalisering. Wat gebeurd er wanneer deze fundamenten transformeren tot digitale data en deel worden van het domein van het web en de computer? In hoeverre is het software die jouw online vriendschap mogelijk maakt en bepaalt waar deze stopt en weer begint? Wat zijn de voorwaarden van online vriendschap überhaupt?
De belangrijkste ontwikkeling die ik denk te zien is de ontwikkeling van andere werkelijkheden in online en virtuele werelden zoals binnen online applicaties maar ook games en virtuele werelden. Ik vraag me af hoe deze werkelijkheden doorwerken in onze (fysieke) realiteit en wat voor soort nieuwe werkelijkheden dit creëert. Met de nieuwe omgangsvormen, leefregels, software functies en andere online concepten als nieuwe tools wil ik de mogelijkheden van onze directe omgeving onderzoeken. Deze verandert van een fysieke wereld naar een wereld van ruimtelijkheden.

Scenario's
Wat er aan het project Myths ten grondslag ligt is het zichtbaar maken van nieuwe verhoudingen tussen technologische en sociale, fysieke en virtuele elementen van de samenleving als netwerk in de vorm van een scenario's.

De volledige titel van dit project luidt: Myths, between the imaginary, the real and beyond. Het project verloopt volgens deze drie pilaren. Het eerste deel waar ik mij van september t/m december op richt is The imaginary.
The imaginary richt zich op de geheimen en de nog onbekende kenmerken van digitale fenomenen zoals het vriendennetwerk Hyves, Google earth of Flickr. Ik wil deze fenomenen onderzoeken en een situatie ontwerpen waarin ze in een nieuwe verhouding staan tot de gebruiker en omgeving: een overgangssituatie. Denk bijvoorbeeld aan een website voor een politieke partij die gebaseerd is op het ‘accept and ignore’ systeem van vriendennetwerken, of aan een ontwerp voor een online omgeving waar je je verjaardag kan vieren. Belangrijk bij deze ideeën is dat het scenario's zijn die besproken worden of moeten worden ervaren.

(mogelijke) Scenario 's,

Scenario 1 Een wereld van ruimtelijkheden
Scenario 2, The changing

Scenario 3: Personality
Het thema dat aan de basis ligt van het eerste scenario van Myths is personality. Een thema wat ik op zowel op technologisch als cultureel begrip wil onderzoeken. Belangrijke trefwoorden bij dit scenario zijn: software, language, web 2.0, vs identity, creatives, professional/amateur, visibility, network, (and more to come)

Scenario 4: a hypertextual event